Α1 ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατασκευάστε παρόμοια εφαρμογή με το App 02 - Hello My Students

Σχετικό tutorial δίνεται παρακάτω

alyk - app 2.0 - notes
.pdf
Download PDF • 781KB

Στείλτε το αρχείο .aia στο vczioulas@yahoo.com

Για να παράγετε το αρχείο .aia επιλέγετε από το μενού

Project > Export selected project (.aia) to my computer


Tags:

Featured Posts
Recent Posts