Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατασκευάστε παρόμοια εφαρμογή με το App 03 -Say my Words

Σχετικό tutorial δίνεται παρακάτω


alyk-notes-kef 3
.pdf
Download PDF • 1.07MB

Στείλτε το αρχείο .aia στο vczioulas@yahoo.com

Για να παράγετε το αρχείο .aia επιλέγετε από το μενού

Project > Export selected project (.aia) to my computer


Featured Posts
Recent Posts