Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατασκευάστε παρόμοια εφαρμογή με το App 13 - Compass

Σχετικό tutorial δίνεται παρακάτω

alyk - app 13.0 - notes
.pdf
Download PDF • 1.42MB

Στείλτε το αρχείο .aia στο vczioulas@yahoo.com


Featured Posts
Recent Posts