Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ


Επισκευτείτε το website της Python www.python.org/

Κατεβάστε και εγκαταστείστε την τελευταία έκδοση Python 3.9.1

Θεωρία: Κεφ. 1, Εισαγωγή στην Python (σελ. 3-7)

Ασκήσεις: Κεφ. 1, Φυλλάδιο ασκήσεων (ασκ. 1-5)


Tags:

Featured Posts
Recent Posts