Α2 ΛΥΚΕΙΟΥ

Κατασκευάστε παρόμοια εφαρμογή με το App 04 -Ball Bounce

Σχετικό tutorial δίνεται παρακάτω

alyk - app 4.0 - notes
.pdf
Download PDF • 1.32MB

Στείλτε το αρχείο .aia στο vczioulas@yahoo.com

Για να παράγετε το αρχείο .aia επιλέγετε από το μενού

Project > Export selected project (.aia) to my computer


Featured Posts
Recent Posts